NINA BERGSTRÖM  filmmaker animator lecturer           

                   home   films-series-teathre   in progress   teaching   contact

 

 

 

 

 

Tv serie manuskript i utveckling, fiction live ation inom programmet LANGSTRAKT 20-21 Viken Filmsenter

Bild Monika Sjöö

 
 

 Tecknad animerad serie i 
 utveckling, KU  

 

 Bild Nina Bergström